Beyköyü Hakkında

Beyköyü, ülkemizin Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan; Çankırı ili Ilgaz ilçesine bağlı, yeşilin her tonunun her mevsim görülebildiği küçük ve şirin bir köydür.

Beyköyü, 1 merkez ve 3 mahalle olmak üzere toplam 4 mahalleden oluşmaktadır. Köyümüzün mahalleleri: Merkez, Nuhlar (Eciroğlu), Kuzgeçe ve Kışla’ dır. Mahalleler içinde en uzak olanı Kışla mahallesidir.

Köyümüzün ilçeye uzaklığı yaklaşık olarak 14 km. İlimiz olan Çankırı’ya uzaklığı ise 64 km.dir. Ankara’ya uzaklığı ise 195 km. dir. Ilgaz-Kastamonu karayoluna uzaklığı 5 km’dir.

Köyümüzün çevresindeki köyler ise; doğuda Saraycık, batıda Kurmalar, güneyde Arpayeri, kuzeyde ise Yuvademirciler köyleridir.

BEYKÖY: "Yuva deresi içinde en eski bir köydür. Yuva adında bir mahallesi vardır. Karşıyaka adında bir mahallesi 1952 de yanmış ve yeniden yaptırılmıştır. 1954 yılında Devlet yardımıyla su getirilmiştir. Yuva oğuzlardan bir boy adıdır. Nüfus 235" (TAYİP BAŞER, DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ ÇANKIRI, 1956)

Tayip Başer'in kitabında geçen Yuva mahallesi ibaresi günümüzde kullanılmamaktadır, Beyköy merkez mahallesi yerine kullanılmıştır. Karşıyaka yerine ise günümüzde Kuzgeçe ibaresi kullanılmaktadır. Kitap yayınlandığı dönemde şuan mahalle olarak kabul edilen Kışla ve Nuhlar'da yerleşim birkaç evden ibaret olduğu mahalle olarak nitelendirilmemiştir. Bunlar Beyköy ve Kuzgeçe mahallerine oranla küçük yerleşim alanlarıdır.

Beyköyü Yaklaşık 40 haneden oluşmaktadır. Fakat bu nüfus yazları çoğalmakta kışları ise 10 haneye kadar düşmektedir. Köyümüzden illere göç edenlerden çoğunluğu yakın olması sebebiyle Ankara’yı tercih etmişlerdir. İstanbul’a göç edenler çoğunlukla önceki dönemlerde göç edenlerdir. Ankara ve İstanbul’da oturan ailelerin çoğunluğu buralarda yerleşik hale gelmişlerdir. Ilgaz ve Çankırı merkez de ise birkaç aile bulunmaktadır.

Beyköyü’nde ikamet edenler geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadırlar. Fakat ekili alanların dar; tarımın masraflı olması ve hayvancılığında zor olması sebebiyle köyde genç nüfus kalmamıştır. Bu işi daha çok köyde ikamet eden yaşlılar yapmaktadır. Onların çoğu da emekli olduğu için, bu işi bir hobi veya meşgale olarak yapmaktadırlar.

Köyümüzün içme ve sulama suyu bakımından sıkıntısı yoktur. Köyümüzün en büyük sorunu özellikle merkez mahallesi olmak üzere heyelan bölgesinde olması ve yıllardır bu tehlikeyi yaşamasıdır. Bu heyelana daha çok ilkbahar aylarında ve çok yağmurlu zamanlarda rastlanmaktadır. Ara sıra da olsa yaz mevsimlerin de toprak hareketleri görülmektedir. Bu harekette daha çok taşlar kaymakta toprak hareketi fazla hızlı olmamaktadır.

Beyköyü camisi; ahşap ve çok eski olmasına rağmen, köymüzün heyelan tehlikesi altında olduğu için yeniden yapılamamıştır. Belirli zamanlarda yapılan küçük çapta tamiratlarla yetinilmektedir. Merkez mahallesinin heyelan bölgesinde olması sebebiyle Emiroğlu (Nuhlar) mahallesinde, mezarlığın yanına, köykonağı yapılmıştır. Burada morg, muhtar odası, çayocağı, oturma odaları (kadınlı–erkekli olarak) bulunmaktadır.

Köyümüzün karşısında bulunan dağda ve arka tarafında bulunan köy korusu çoğunlukla kavak ağaçlarından oluşmaktadır.

Hayvan sayısının hemen hemen yok denecek kadar azalması sebebiyle de arazi çalılıklarla kapanır hale gelmiştir. Ekilmeyen kurak yerleri ise, yabani otlar, çalılar ve küçük çapta değişik yabani ağaç türleri kaplamaya başlamıştır.

Hazırlayan : Muammer KAVAKLI

beykoyu.ilgaz.org